Yudansha

Yudansha klasikinių japoniškų kovos menų terminologijoje reiškia asmenį, kurio pasiekimai įvertinti meistriškumo lygiu (dan). Dan sistema, paimta iš japoniškų šachmatų (shogi) meistriškumo gradacijos, kovos menų pasaulyje įsigalėjo XIX ir XX a. sandūroje.

Kendo šiuo metu yra I-VIII danai.

Kiekviena oficiali kendo organizacija veda oficialų yudansha registrą. Visos Japonijos kendo federacijos (AJKF/ZNKR) kendo meistrų registras vadinamas Kodansha meibo. Jame surašyti visi duomenys apie kendo meistriškumo lygius turinčius asmenis – AJKF narius.

Europoje oficialų yuadasha sąrašą sudaro ir patvirtina Europos kendo federacija (EKF). Sąraše užfiksuoti ir Lietuvos kendo atstovai.

LKA pripažįsta tik pagal tarptautinius standartus suteiktus meistriškumo laipsnius.Teikimus dan lygio atestacijoms  duoda LKA prezidentas ir/arba valdybos pirmininkas. Atestacija turi vykdoma oficialiai, dalyvaujant vertinimo komisijai. Atestavimo eiga ir rezultatai dokumentuojami nustatyto pavyzdžio blankuose. Apie suteiktą laipsnį liudija patvirtinti sertifikatai (jap. menjo), duomenys fiksuojami registre.