Kendo Lietuvoje

Kendo mūsų šalyje pradėtas kultivuoti 2005 pabaigoje – 2006 m. pradžioje kelių entuziastų grupelių. Per tą laiką kendo, kurį galima laikyti jauniausiu kovos menu mūsų šalyje, patraukė vis daugiau gerbėjų.
Augantis kendokų skaičius bei meistriškumas, o taip pat pirmieji jų debiutai seminaruose ir varžybose užsienyje parodė, jog įsteigti struktūrinį vienetą, apjungiantį Lietuvos kendo propaguotojus, yra vis labiau būtina.
2006 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos teisingumo ministerija oficialiai leido kurti Lietuvos kendo asociaciją ir naudoti jos pavadinime Lietuvos vardą. Po mėnesio kendo Lietuvoje buvo pripažinta neolimpine sporto šaka. Asociacijos nariais panoro tapti ir lietuviai, laikinai studijuojantys ar dirbantys užsienyje ir praktikuojantys kendo vietiniuose klubuose.

Tarptautinis pripažinimas

2007 m. balandžio 26 dieną vykusiame Europos kendo federacijos (EKF) susirinkime Lietuvos kendo asociacija balsų dauguma priimta į EKF. .
2008 m. Briuselyje asociacijos veiklą teigiamai įvertino D. Britanijos kendo asociacijos (BKA) bei Visos Belgijos kendo federacijos (ABKF) atstovai ir davė rekomendacijas narystei Tarptautinėje kendo federacijoje (FIK).
LKA kandidatūra buvo svarstoma 2010 m. FIK asamblėjoje. Galimybė įvertinta teigiamai ir po bandomojo laikotarpio, pasibaigusio 2012 m., LKA tapo Tarptautinės kendo federacijos nare.

Asociacijos veikla

LKA vysto atvirą, pelno nesiekiančią plėtros politiką, siekdama sudominti atskirus entuziastus ir paskatinti kurti kendo kultivuojančias grupes savuose miestuose. Asociacijos pastangų dėka kasmet rengiami bendros treniruotės, seminarai, demonstracijos, atestacijos, nacionaliniai kendo turnyrai. Kasmet vydomos atrankos į Lietuvos nacionalinę kendo rinktinę. Jos nariai reprezentuoja mūsų šalį europinio lygio čempionatuose.