Kendo taisyklės

Kendo yra varžybinis kontaktinis kovos menas. Dvikovos metu oponentai stengiasi nugalėti vienas kitą pagal nustatytas taisykles. Kaunamasi varžybų aikštelėje (shiaijo), kovą stebi ir vertina trys teisėjai (shimpan). Varžybos gali būti individualios arba komandinės.

Kendo galimos tik keturios atakos:

  • Men (kirtis per šalmo viršutinę dalį),
  • Dō (kirtis per liemenį tarp šonkaulių ir dubenkaulio),
  • Kote (kirtis per riešą),
  • Tsuki (dūris).

Užskaitomas tik toks kirtis, kuris buvo atliktas teisinga trajektorija, su energijos išaiška ir pilna kocentracija. Gali būti kovojama iki pirmo galiojančio kirčio. Varžybose paprastai laimima taškų persvara t.y. kovojama iki dviejų kirčių iš trijų galimų.