Lietuvos karo akademija svetingai sutiko LKA klubų kendokas

Pirmąjį spalio šeštadienio rytą į Lietuvos karo akademijos sporto kompleksą rinkosi kariūnai, čia pat salėje jau  būriavosi kendo praktikuotojai iš keturių mūsų šalies kendo klubų. Lietuvos kariuonenės kendo klubo iniciatyva oficialiai prisistatyti kariuomenei bei Lietuvos kendo bendruomenei tapo puikia proga visiems čia susirinkusiems kendokoms padirbėti kartu, o kariams daugiau sužinoti apie kardo meną, jo raidą ir sąsajas su karinėmis struktūromis dabartiniame moderniame pasaulyje. Šio kovos meno treniruotę stebėjo ir Lietuvos karo akademijos viršininkas bei kiti šios aukštosios mokymo įstaigos karininkai.

LKKK vyrai pristatė renginį, savo klubą, jo tikslus. „Sieksime ir toliau neapleisti tų klubų, kuriuose pradėjome užsiiminėti. Bet, be abejo, propaguosime šį kovos meną ir savuose daliniuose, o reikalui esant, varžybose išstatysime ir kariuomenės kendo komandą“, sakė LKKK vadovas mjr. A. Motiejūnas. Jis akcentavo, jog panaši praktika naudojama ir kitų šalių ginkluotuosiose pajėgose, kur yra susibūrusios kendo entuziastų grupelės.

„Nors kardas jau nebėra naudojamas kaip praktinis ginklas, jo įvaldymas reikalauja daug atsidavimo, atkaklumo ir atsakomybės. Štai kodėl kardas kol kas nėra vien tik antikvarinė vertybė, bet gali puikiai pasitarnauti ugdant lyderius, o karininkas neabejotinai turi pasižymėti šiomis savybėmis“, – pastebėjo LKA valdybos pirmininkas D. Sutkus.

Oficialiąją dalį puikia kalba užbaigė LKA Prezidentas G. Rukas, pažymėdamas, jog istorinėje savo atmintyje turime ne tik „valstietiškąjį“, bet ir „karinį“ kultūrinį paveldą bei jo vertybes. Kariai nuo seno buvo mūsų išlikimo ir laisvės garantas, ir galima džiaugtis, jog ir šiame technologijų amžiuje pagrindinis tradicinis kario ginklas – kardas – lieka neužmirštas.

Renginio metu buvo siurprizų. LKA nariams, išsilaikiusiems atestacinius laipsnius, buvo įteikti Europos kendo federacijos „geltonosios kortelės“ – atestaciniai pasai. LKKK nutarimu LKA Prezidentas ir valdybos pirmininkas, kaip asmenys, tarnavę ginkluotuosiose pajėgose  ir prisidėję prie kendo vystymo kariuomenėje, buvo pagerbti LKKK garbės narių vardu. Savo ruožtu LKKK vadovui buvo įteiktas pripažinimo raštas bei pirmasis LKA kendo šarvų komplektas, linkint geros pradžios naujam kendo sezonui.

Vėliau bendravimas buvo tęsiamas Lietuvos karo akademijos karininkų klube.

LKA info

Kendo Algirdo MPB (II)

LKKK vadovo įžangos žodis

Praėjusį šeštadienį Lietuvos kariuomenės kendo klubo vadovo iniciatyva Rukloje, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione kariškiams iš jų šeimoms buvo pristatytas kendo. Sporto salėje susirinko ir nieko nežinantys apie šį kovos meną, ir patyrę kitų kovos menų praktikuotojai. Kendo ir karybos sąsajų aiškinimas ir gyvai rodomi jų pavyzdžiai padarė įspūdį žiūrovams, ir pasirodymo pabaigoje ne vienas jų patys panoro paimti į rankas bambukinį kardą.

„Jei man prieš penkerius metus man kas nors pasakytų, kad Rukloje fechtuosiu japoniškais bambukiniais kardais (žodžių „kendo“ ir „shinajus“ prasmė tuomet man dar buvo miglota), tikrai tuo nepatikėčiau. O dar vakar netikėjau ir tuo, kad salėje pamatysiu tiek daug susidomėjusių karių su šeimomis, išgirsiu kariškai aiškius ir konkrečius klausimus dėl kendo.

Panašu, kad LKKK gretos pasipildys ir įdėtos pastangos nenuėjo tuščiai“ (ltn. A. Geglis)

Tiesi laikysena, kaip ir dera kariams. Sonkyo pozicija prieš laisvą kovą.

Tiesą sakant, šiuose žodžiuose daug tiesos: iš pirmo žvilgsnio keista, kodėl iki šiol kariuomės atstovai treniruotėse ir varžybose pasirodydavo ne kaip atskiras vienetas? Juk jų disciplinuotumas, ginklo kultūros supratimas, galiausiai tai, ką gali duoti kendo kariškiui, jau prieš kelis metus inspiravo mintį, jog anksčiau ar vėliau turėsime karišką kendo komandą, o gal net klubą. Tačiau labai kliudė profesinė specifika –

LKKK prieš Aikishuren dojo: vieno taško dvikova.

nuolatinės karininkų ir jų šeimų rotacijos, įtempta darbotvarkė, viršvalandžiai.

Kariai nekantravo atlikti pirmuosius kirčius ir imliai klausėsi kendokų instrukcijų.

Pasitaikė ir apmaudžių dalykų, kai tikrai perspektyviems žmonėms save realizuoti trukdė ir profesinės traumos ar chroniški negalavimai – ilgametės „kariškos lauko buities“ pasekmė.

Tačiau praktiškumas ir atkaklumas galiausiai paėmė viršų.

(Foto: mjr. M. Petkevičius )

Kendo apjungė Lietuvos kariškius

2010 m. liepos 14 dieną buvo užregistruotas Lietuvos kariuomenės kendo klubas (LKKK).

Lietuvos kariuomenė nemažai prisidėjo prie kūno kultūros bei sporto vystymo Lietuvoje. Ko gero, kariškių indėlis žymus ir kendo plėtrai: jau nuo 2005 m., kendo tik pradėjus žengti pirmuosius žingsnius mūsų šalyje, užsiėmimuose aktyviai dalyvavo ir kariuomenės bei krašto apsaugos sistemos darbuotojai. Lietuvos kariuomenės kariai stebino ir iki šiol tebestebina savo motyvacija, pareigos jausmu ir atkaklumu. Nenuostabu, kad pirmųjų draugiškų kendo varžybų(shiai), įvykusių 2006 m. balandį,  nugalėtoju tapo kpt. D. Pašvenskas.

Kvietimas prisidėti prie kendo studijų buvo išplatintas KAS spaudoje ir Lietuvos kendokų gretas papildė daugiau kariškių, kuriems imponavo kardo tradicija ir jos ugdomos savybės: atkalumas siekiant tikslo, mokėjimas priimti žaibiškus sprendimus ir reaguoti į greitai besikeičiančią situaciją. Taigi LK kendo klubas – ilgo ir kryptingo darbo tąsa.

Sveikiname kolegas ir linkime pasisekimo salėje ir tarnyboje!