Lietuvos karo akademija svetingai sutiko LKA klubų kendokas

Pirmąjį spalio šeštadienio rytą į Lietuvos karo akademijos sporto kompleksą rinkosi kariūnai, čia pat salėje jau  būriavosi kendo praktikuotojai iš keturių mūsų šalies kendo klubų. Lietuvos kariuonenės kendo klubo iniciatyva oficialiai prisistatyti kariuomenei bei Lietuvos kendo bendruomenei tapo puikia proga visiems čia susirinkusiems kendokoms padirbėti kartu, o kariams daugiau sužinoti apie kardo meną, jo raidą ir sąsajas su karinėmis struktūromis dabartiniame moderniame pasaulyje. Šio kovos meno treniruotę stebėjo ir Lietuvos karo akademijos viršininkas bei kiti šios aukštosios mokymo įstaigos karininkai.

LKKK vyrai pristatė renginį, savo klubą, jo tikslus. „Sieksime ir toliau neapleisti tų klubų, kuriuose pradėjome užsiiminėti. Bet, be abejo, propaguosime šį kovos meną ir savuose daliniuose, o reikalui esant, varžybose išstatysime ir kariuomenės kendo komandą“, sakė LKKK vadovas mjr. A. Motiejūnas. Jis akcentavo, jog panaši praktika naudojama ir kitų šalių ginkluotuosiose pajėgose, kur yra susibūrusios kendo entuziastų grupelės.

„Nors kardas jau nebėra naudojamas kaip praktinis ginklas, jo įvaldymas reikalauja daug atsidavimo, atkaklumo ir atsakomybės. Štai kodėl kardas kol kas nėra vien tik antikvarinė vertybė, bet gali puikiai pasitarnauti ugdant lyderius, o karininkas neabejotinai turi pasižymėti šiomis savybėmis“, – pastebėjo LKA valdybos pirmininkas D. Sutkus.

Oficialiąją dalį puikia kalba užbaigė LKA Prezidentas G. Rukas, pažymėdamas, jog istorinėje savo atmintyje turime ne tik „valstietiškąjį“, bet ir „karinį“ kultūrinį paveldą bei jo vertybes. Kariai nuo seno buvo mūsų išlikimo ir laisvės garantas, ir galima džiaugtis, jog ir šiame technologijų amžiuje pagrindinis tradicinis kario ginklas – kardas – lieka neužmirštas.

Renginio metu buvo siurprizų. LKA nariams, išsilaikiusiems atestacinius laipsnius, buvo įteikti Europos kendo federacijos „geltonosios kortelės“ – atestaciniai pasai. LKKK nutarimu LKA Prezidentas ir valdybos pirmininkas, kaip asmenys, tarnavę ginkluotuosiose pajėgose  ir prisidėję prie kendo vystymo kariuomenėje, buvo pagerbti LKKK garbės narių vardu. Savo ruožtu LKKK vadovui buvo įteiktas pripažinimo raštas bei pirmasis LKA kendo šarvų komplektas, linkint geros pradžios naujam kendo sezonui.

Vėliau bendravimas buvo tęsiamas Lietuvos karo akademijos karininkų klube.

LKA info