Vilniaus TaiKai: išvakarės

Trečiasis Vilniaus TaiKai prasidės jau rytoj vakare.

Vakar jau baigėsi dalyvių registravimas. Šiemet renginyje, įskaitant sensėjus, dalyvaus jau netoli pusšimčio kendokų. Tenka apgailestauti, kad dalyvių galėtų būti šiek tiek daugiau. Deja, daugelis labai gerai visiems pažįstamų senbuvių šiuo metu užsienyje, tačiau galima tvirtinti, kad sentimentai pirmiesiems „Vilniaus TaiKai“ nėra išblėsę.

Taip pat didėja ir klubų skaičius: šiemet prie „Trijėga KenYuKai“, VU kendo klubo ir „AikiShuren dojo“ prisideda ir Lietuvos kariuomenės kendo klubas bei Vilniaus kendo centras.

Šiandien baigti visi svarbesnieji organizaciniai darbai, kurių kaip visada atsiranda daugiau nei tikimasi. Sudaryti dalyvaujančių sąrašai (bendras, dalyvaujančių seminaruose, varžybose, atestacijose) . Susitarta su rėmėjais, suderinti svečių sutikimo, apgyvendinimo bei informacinio aprūpinimo klausimai. Čia labai prisidėjo savanoriai – kendokos ir ne kendokos.

Pasirengta varžyboms – sutvarkyta visa „popierinė“ dalis, parengti prizai. Belieka laukti vakaro – tuomet bus traukiami burtai dėl varžybų eiliškumo. Ypač įdomu, kaip susiklostys moterų rungtis, kuria prasidės III Lietuvos kendo čempionatas.

Rytoj nuo šešių valandų ryto į Vilnių jau atvyksta svečiai, kuriuos pasitikinėsime iki pat vėlyvos popietės. O vakare visi susitiksime karo akademijos salėje!

DIRBKIME KARTU. LKA Prezidento pranešimas

LKA Prezidento pranešimas

Spalio 2d. įvyko planuotas Lietuvos kendo atstovų susitikimas. Susitikime dalyvavo LKA atstovai: asociacijos Prezidentas Gerardas Rukas, valdybos pirmininkas Darius Sutkus, sekretorius Kastytis Belazaras, ir  LKF atstovai  Gija Amkoladze ( Vilniaus Kendo Centras) ir Ričardas Žilaitis (Kyumeikan Lietuva kendo mokykla).

Susitikimo ir draugiško pokalbio metu, kuris vyko beveik dvi valandas,  buvo nutarta kartu  bendradarbiauti.

VKC  vadovas Gia Amkoladze pažadėjo nutraukti LKF veiklą ir stoti į LKA.

Kyumeikan vadovas  R.Žilaitis palaikys LKA  ir pasirinko palaipsniui įsitraukti į asocijacijos veiklą: pirmiausia individualūs šios mokyklos nariai, vėliau galbūt ir Kyumeikan mokykla papildys nacionalinės organizacijos kendo dojo gretas.

Buvo keletas pasiūlymų apie bendradarbiavimo  stiprinimo būdus. Pasiūlyta steigti Klubų Tarybą, kurioje atstovautų visų kendo klubų vadovai, bet šis projektas atmestas kaip ydinga „organizacijos organizacijoje“ forma, kuri neskatintų konstruktyvaus bendradarbiavimo. Tuomet, nenorint atsieti naujų narių, buvo pasiūlytas projektas  įtraukti juos į bendrą asociacijos veiklą. Naujai įstoję klubų vadovai  G. Amkoladze ir R. Žilaitis turi galimybę tapti laikinais LKA Valdybos nariais su pasiūlymų teikimo ir balsavimo teise, kol bus paskirti užimti renkamas pozicijas. Belieka tik techniniai stojimo klausimai.

Nors dar neseniai  mes buvome skirtingose barikadų pusėse , bet  šiuo metu mes KARTU su vienu tikslu studijuoti kendo ir populiarinti šį kovos meną Lietuvoje ir už jos ribų. Ir nuoširdžiai prašau visus suvokti šios sąjungos svarbą. Dirbdami kartu turėsime didesnę kovotojų, renginių , seminarų, išvykų ir varžybų įvairovę, siekdami ne tik savo klubų, bet ir mūsų šalies kendo gerovės.

Gerardas Rukas
LKA Prezidentas

EKF Prezidentas žada apsilankyti Lietuvoje

Artėjančiu trečiuoju Lietuvos kendo čempionatu susidomėjo Europos kendo federacija (EKF) – vyriausias struktūrinis padalinys, kuris rūpinasi kendo vystymu ir plėtra Europoje ir jungia apie keturiasdešimt nacionalinių kendo organizacijų.

Lietuvos kendo asociacija, kaip atitinkanti EKF nuostatus, yra pilnateisė jos narė. Asociacijos valdybos kvietimą atvykti į š.m. spalio 23 d. vyksiantį III Lietuvos nacionalinį kendo čempionatą priėmė EKF prezidentas p. A. Ducarme (VII dan kendo, renshi), su LKA nariais jau ne kartą bendravęs įvairaus lygio EKF renginiuose. Pokalbyje su LKA valdybos pirmininku prieš savaitę vykusiame „Baltic cup“ turnyre jis išreiškė džiaugsmą dėl galimų teigiamų pokyčių siekiant Lietuvos kendokų tarpusavio supratimo ir akcentavo, kad artėjantis čempionatas gali tapti įvykiu, kuris šį supratimą parodys ir įtvirtins.

Pagal tarptautinius nuostatus, šalyje negali būti kelių kendo organizacijų, kad būtų išvengta šio kovos meno nuvertėjimo bei administracinių nesklandumų organizuojant tarptautinius renginius.

LKA tikisi, kad parodyta gera valia ir rūpestis dėl bendros kendo plėtros šalyje leis pasiekti teigiamų poslinkių, kurie netruks duoti savo rezultatų jau kitų metų gegužę vyksiančiame Europos kendo čempionate Gdynėje (Lenkijoje). Vieningos Lietuvą atstovaujančios kendo organizacijos dalyvavimu šiame renginyje suinteresuoti ir Lenkijos kendo sąjungos atstovai, kurios prezidentas V. Malecki asmeniškai pažymėjo, jog kendo suartina žmones bendram tikslui.

Vakar A. Ducarme raštu informavo LKA Prezidentą, jog ketina apsilankyti III Lietuvos kendo čempionate. Vizito detales jis žada  pranešti artimiausiu metu.

Dalyvauti trečiojo „Vilniaus TaiKai“ renginiuose, teisėjauti čempionate ir atestacijose, susipažinti su mūsų šalies kendokomis šiais metais žada ir oficialūs asmenys iš Britų kendo asociacijos bei Lenkų kendo sąjungos.

LKA info

EKF Prezidentas ir Lietuvos kendo asociacijos merginos Europos kendo čempionate Debrecene, 2010